FBTK

Kamp på banen
Aktivitet%20p%c3%a5%20tennisbanen%2020190521_092307
Kamp på banen
Badminton20190410_201828
Opslag
Aktiviteter
2019
17
Jul
60+ tennis (Tennis 60+)
10:00 - 12:00 onsdag 17. jul
2019
17
Jul
Onsdags Hyg-Ind (SeniorTennis)
17:30 - 21:00 onsdag 17. jul
2019
23
Jul
Tirsdagstennis (SeniorTennis)
10:00 - 12:00 tirsdag 23. jul
2019
24
Jul
60+ tennis (Tennis 60+)
10:00 - 12:00 onsdag 24. jul
2019
24
Jul
Onsdags Hyg-Ind (SeniorTennis)
17:30 - 21:00 onsdag 24. jul